Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani